Armağan Tunaboylu

Armağan Tunaboylu (1962 – )
İstanbul Galatasaray Lisesi’nde çocukluğunun bir kısmını, 9 Eylül GSF Sinema-TV’de de bir başka kısmını geçirdi. Eserleri: Yıldız Cinayetleri (2004), Resim Cinayetleri (2005), Konsey Cinayetleri (2010), Karakol Cinayetleri (2016).
Eserleri: Yıldız Cinayetleri (2004), Resim Cinayetleri (2005), Konsey Cinayetleri (2010), Karakol Cinayetleri (2016).

Facebook | Instagram | Twitter | Goodreads

Eserler