TPYB KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ

KRİSTAL KELEPÇE

POLİSİYE EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği (TPYB) Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri, her yılın Eylül veya Ekim ayında, tarihi TPYB Yönetim Kurulu (YK) tarafından belirlenen Olağan TPYB Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği hafta içinde, düzenlenecek bir törenle üç ayrı kategoride verilir[1]:

 1. Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü
 2. Kristal Kelepçe Büyük Usta Ödülü
 3. Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı Onur Ödülü

‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ne aday eserlerde ilgili dönemde basılı kitap formatında yayımlanmış olma ön şartı aranır. Aday yapıtlar ilgili yılın seçici kurulu (jüri) tarafından Genel Objektif Kriterler (Ek-2) çerçevesinde incelenip değerlendirilir. Seçici kurulun ve sistemin çalışma ilkeleri ve takvimi şartnameyle (Ek-1) tanımlanmıştır.

‘Kristal Kelepçe Büyük Usta’ ve ‘Kristal Kelepçe Polisiye Katkı’ ödülleri doğrudan TPYB YK tarafından seçilir. Bu ödüller dönemden ve yapıt ön şartlarından muaftır. ‘Kristal Kelepçe Büyük Usta’ ödülü polisiye edebiyatın usta yazarlarına, ‘Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı’ ödülü ise polisiye edebiyata emek vermiş yazar, editör, eleştirmen, çevirmen vb. meslek erbabına, onları onurlandırmak amacıyla verilir.

 

EK – 1

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ

KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ

2020 YILI ŞARTNAMESİ

 

 1. ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ suç edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların yeni yayın döneminde (01 Eylül 2020–30 Haziran 2021) Türkçe dilinde basılıp yayımlanan polisiye türü telif (çeviri olmayan) eserleri arasından seçilen eserin yazar(lar)ına verilir.
 2. Aday gösterilen eserler; ilgili dönemde (01 Eylül 2020–30 Haziran 2021) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış), roman türünde (öykü, kısa-roman ve kurgu-dışı eserler kapsam dışıdır) ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş ‘polisiye vasfı taşıyan roman’ niteliğinde olmalıdır.
 3. Aday yazar ilgili dönemde yalnızca bir romanıyla değerlendirmeye katılabilir.
 4. Aday eserler, yazarının bizzat kendisi veya çalıştığı yayınevi ya da bir TPYB üyesinin önerisiyle TPYB Kitap İnceleme Çalışma Grubu’na yapılacak doğrudan başvuru usulüyle değerlendirilmeye alınırlar. Aday eserlerin basılı nüshaları (10 adet) TPYB’nin merkez adresi olan Akpınar Mh. 9. Çimen Sk. No:23 D:2 Osmangazi Bursa adresine Filiz Ayyıldız (Kargo için iletişim tel: 05453671515) posta yoluyla gönderilir.
 5. Başvurular en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmalıdır.
 6. Aday eserler, TPYB YK’nın belirlediği ve içerisinde TPYB Kitap İnceleme Çalışma Grubu üyelerinin görev yaptığı Jüri tarafından okunup incelenir. 15 Eylül 2021 tarihine kadar tüm inceleme bitirilir, en yüksek puan alan eserler belirlenir.
 7. 15–20 Eylül tarihleri arasında özel oturumla toplanan TPYB YK jüri raporunu değerlendirir. ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ne layık görülen eseri ve yazarını belirler, seçimlerinin gerekçesini kendi kayıtları için yazar.
 8. TPYB YK ‘Kristal Kelepçe Büyük Usta Ödülü’ ile ‘Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı Onur Ödülü’ sahiplerini, işbu şartnameden bağımsız olarak belirler.
 9. ‘Kristal Kelepçe Ödülleri’, 03 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek TPYB Olağan Genel Kurulu’ndan sonra yapılacak ödül töreninde açıklanır ve sahiplerine takdim edilir.
 10. ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ne layık görülen eserin ardından en yüksek puanı alan dört (4) roman, ‘finalist yapıtlar’ olarak değerlendirilir. Bu romanlar için TPYB tarafından birer tanıtım yazısı (belirli bir formatta 1/2 A4 sayfası) hazırlanır ve yazarlarıyla birer mini röportaj yapılır. Hazırlanan tanıtım ve röportaj metinleri TPYB sitesinde yayınlanır ve medyaya servis edilir.

 

EK – 2

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ

KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ

GENEL OBJEKTİF KRİTERLER

       A. Polisiye Vasfı Taşıyan Roman

Metin net uzunluğu (Uluslararası Standart) asgarî 25.000 sözcük (yaklaşık 130 kitap sayfası) olan, mantıklı ve tutarlı bir suç kurgusu (olay örgüsü) içeren, içeriksel sorunları (hataları) bulunmayan ve bölümleri mantıklı, somut, anlaşılır dilde ifade edilmiş olan, anlatımı tatmin edici bir sonuca bağlanan edebiyat eseri ‘Polisiye Vasfı Olan Roman’ olarak tanımlanmıştır.

Aday eserler, suç unsuru içermeli, suçla ilgili bir konuya sahip olmalı ve çözülecek bir gizem içermelidir. Suç unsuru yüzeysel olmamalı, ön plan suç üzerine olmalıdır. Kurgu dışı eserler ve korku/gerilim/fantazya/bilim kurgu türleri değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.

       B. İçerik İncelemesi

Roman konusunun çekiciliği, orijinalliği, karakterlerin sağlamlığı, inandırıcılık, romanın girişindeki yakalayıcılık, finalin doyuruculuğu, diyaloglardaki tutarlılıklar, kurgunun özgünlüğü, mantık hatası olmaması gibi hususlar göz önüne alınır.

       C. İfade Kuvveti İncelemesi

Metnin akıcılığı ve merak uyandırıcı öğelerin kullanılmış olması, anlaşılırlık, Türkçe’nin okuyucuya edebi tat verecek şekilde kullanımı,  etkileyicilik, güçlü diyalogların kullanılması, dil ve dilbilgisi kurallarına uyum, betimleme ve benzetmelerle ambiyans yaratabilme,  yazarın hikâyedeki varlığı , dilin etkileyiciliği gibi hususlara dikkat edilir.

 

[1] TPYB YK işbu üç kategoriye ilaveten farklı kategorilerde ödül belirleme ve verme; ayrıca Büyük Usta ve/veya Polisiyeye Katkı Onur Ödülü kategorilerinde ödül vermeme hakkını saklı tutar.