TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ POLİSİYE ROMAN ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ
KRİSTAL KELEPÇE POLİSİYE ROMAN ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

1- Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü suç edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların yeni yayın sezonunda (01 Eylül 2018–30 Ağustos 2019) Türkçe dilinde basılıp yayımlanan polisiye türü telif (çeviri olmayan) arasından seçilen eserin yazarına verilir.

2- Aday gösterilen eserler, ilgili dönemde (01 Eylül 2018–30 Ağustos 2019) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış), roman standardında (öykü, kısa-roman ve kurgu-dışı eserler kapsam dışıdır) ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş ‘polisiye vasfı taşıyan yapıt’ niteliğinde olmalıdır. Aday yazar ilgili dönemde yalnızca bir romanıyla değerlendirmeye katılabilir. Başvurular en geç ilgili dönemin 30 Ağustos gününün bitimine kadar yapılmalıdır.

3- Ödül değerlendirmesine katılacak aday yapıtlar, yazarın bizzat kendisi tarafından, çalıştığı yayınevi ya da bir TPYB üyesinin önermesiyle TPYB Kitap İnceleme Çalışma Grubu’na doğrudan başvurularak değerlendirilmeye katılır. Aday eserin 5 (Beş) Adet nüshası TPYB’nin merkez adresi Erbulak Evi (Altıntepe Mahallesi, İstasyon Yolu Sokağı No:11, 34840 Bostancı /İstanbul) adresine posta yoluyla gönderilir.

4- Aday eserler, TPYB Yönetim Kurulu’nun belirlediği Kitap İnceleme Çalışma Grubu tarafından okunup incelenir, Eylül 2019 tarihine kadar tüm inceleme bitirilir, en yüksek puan alan eserler belirlenir.

5- Ödül için değerlendirmeye sunulan eserler arasında TPYB Kitap İnceleme Çalışma Grubu üyelerinin eserlerinin bulunması durumunda, söz konusu eserlerin sahipleri gruptan çıkar, yerlerini TPYB üyeleri arasından, TPYB Yönetim Kurulu tarafından seçilecek kişi veya kişiler alır.

6- Ödül jürisi, TPYB Yönetim Kurulu’dur. TPYB Kitap İnceleme Çalışma Grubu, raporunu ve adayları TPYB Yönetim Kurulu’na sunar, TPYB Yönetim Kurulu raporu değerlendirir ve ödüle lâyık gördüğü eseri ve yazarını seçer, gerekçesini yazar.

7- TPYB Kitap İnceleme Çalışma Grubu’nun jüriye (TPYB Yönetim Kurulu) sunduğu nihai aday listesinde ödüle aday gösterilen eserlerden arasında TPYB Yönetim Kurulu üyelerinin eserlerinin bulunması durumunda, söz konusu eserlerin sahipleri jüriden çıkar, yerlerini TPYB üyeleri arasından, TPYB Yönetim Kurulu tarafından seçilecek kişi veya kişiler alır.

8- Sonuçlar, her yılın Eylül ayının son Cumartesi günü düzenlenen TPYB Yıllık Olağan Kongresi’nde açıklanır, takip eden ilk iş haftası içinde gerekli mecralardan kamuya, ödüllerin kazananlara verilmesi kararlaştırılan tarihle birlikte duyurulur.

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ