TPYB KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ

KRİSTAL KELEPÇE POLİSİYE EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği (TPYB) Kristal Kelepçe Polisiye Edebiyat Ödülleri, her yılın Eylül veya Ekim ayında, tarihi TPYB Yönetim Kurulu (YK) tarafından belirlenen Olağan TPYB Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği gün düzenlenecek törenle dört ayrı kategoride verilir:

 

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü

Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü

Kristal Kelepçe Büyük Usta Ödülü

Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı Onur Ödülü

 

‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ ve ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’ne aday eserlerde ilgili şartnamelerde belirlenmiş dönemde basılı kitap formatında yayımlanmış olma ön şartı aranır.

Aday yapıtlar ilgili yılın seçici kurulları (jüriler) tarafından Genel Objektif Kriterler (Ek-2) çerçevesinde incelenip değerlendirilir. Seçici kurulun ve sistemin çalışma ilkeleri ve takvimi şartnameyle (Ek-1) tanımlanmıştır.

‘Kristal Kelepçe Büyük Usta’ ve ‘Kristal Kelepçe Polisiye Katkı’ ödüllerini kazananlar doğrudan TPYB YK tarafından seçilir. Bu ödüller dönemden ve yapıt ön şartlarından muaftır. ‘Kristal Kelepçe Büyük Usta’ ödülü polisiye edebiyatın usta yazarlarına, ‘Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı’ ödülü ise polisiye edebiyata emek vermiş yazar, editör, eleştirmen, çevirmen vb. meslek erbabına, onları onurlandırmak amacıyla verilir.

İlaveten gerek görüldüğü durumlarda Jüri, yeni yazarları teşvik amacıyla ‘Kristal Kelepçe Teşvik Ödülü’ verme yetkisine sahiptir.

TPYB YK işbu dört kategoriye ilaveten farklı kategorilerde ödül belirleme ve verme; ayrıca Büyük Usta ve/veya Polisiyeye Katkı Onur Ödülü kategorilerinde ödül vermeme hakkını saklı tutar.

EK – 1

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ

KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ

Ve

KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ÖYKÜ KİTABI

2021-22 DÖNEMİ ŞARTNAMESİ

 

1- KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI ÖDÜLÜ

‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ polisiye edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların yeni yayın döneminde (01 Temmuz 2021–30 Haziran 2022) Türkçe dilinde basılıp yayımlanmış ve ödüle aday gösterilmiş ve telif (çeviri olmayan) eserleri arasından seçilen bir esere verilir.

Aday gösterilen eserler ilgili dönemde (01 Temmuz 2021–30 Haziran 2022) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış), roman türünde ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş ‘polisiye vasfı taşıyan roman’ niteliğinde (Ek – 3) olmalıdır.

Her yazar ilgili dönemde yalnızca bir romanıyla değerlendirmeye katılabilir.

2- KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ÖYKÜ KİTABI

‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’ polisiye edebiyatı alanında özgün eser üreten yazarların, TPYB 3. Olağan Genel Kurulu sırasında açıklanan sebeplerle sadece bir seferliğe mahsus olarak 01 Temmuz 2020–30 Haziran 2022 tarihleri arasında (2023 ödülleri ve sonrasında ilgili süre, normal 1 yıllık süre olacaktır) Türkçe dilinde basılıp yayımlanmış ve ödüle aday gösterilmiş telif (çeviri olmayan) eserleri arasından seçilen bir esere verilir.

Aday gösterilen eserler ilgili dönemde (01 Temmuz 2020–30 Haziran 2022) fiziksel kitap olarak ilk defa yayımlanmış (daha önceki yıllarda aynı ya da başka isimle veya başka yayınevlerinde yayımlanmamış) (öykü kitaplarındaki öykülerin biri, birkaçı veya tümü basılı veya elektronik dergilerde ya da başka mecralarda daha önce yayımlanmış olabilir), öykü kitabı türünde ve ilgili meslek birlikleri tarafından norm olarak kabul edilmiş ‘polisiye vasfı taşıyan öykülerden oluşmuş kitap’ niteliğinde olmalıdır.

Her yazar ilgili dönemde yalnızca bir öykü kitabıyla değerlendirmeye katılabilir.

Kristal Kelepçe ödüllerine aday gösterilecek eserlerin Roman kategorisi için 10’ar, Öykü Kitabı kategorisi için 5’er nüshası Akpınar Mh. 9. Çimen Sk. No:23 D:2 Osmangazi Bursa adresine Filiz Ayyıldız (Kargo için iletişim tel: 05453671515) adına posta yoluyla gönderilmelidir.

Başvurular (kitap gönderimi) en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılmalıdır.

Aday eserler, TPYB Olağan Genel Kurulu sırasında belirlenmiş Jüriler tarafından okunur ve değerlendirilir. Jüriler, TPYB YK tarafından belirlenecek 2022 Olağan Genel Kurulu tarihinden iki hafta önce toplanarak en yüksek puan alan eserleri saptar, ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ ve ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’ne ne layık görülen eserleri belirlerler.

2022 Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü Jürisi:

Algan Sezgintüredi, Ekin Açıkgöz, Ayşe Erbulak, Doruk Ateş, Aysu Şahlı, Banu Akeloğlu, Onur Okan, Yunus Emre Eroğlu, Alper Kaya

2022 Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü Jürisi:

Ercan Akbay, Armağan Tunaboylu, Sibel Köklü, Cenk Çalışır, Ayla Koca

TPYB YK ‘Kristal Kelepçe Büyük Usta Ödülü’ ile ‘Kristal Kelepçe Polisiyeye Katkı Onur Ödülü’ sahiplerini, işbu şartnameden bağımsız olarak belirler.

‘Kristal Kelepçe Ödülleri’, TPYB Olağan Genel Kurulu’ndan sonra yapılacak ödül töreninde açıklanır ve sahiplerine takdim edilir.

Jüri, gerek gördüğünde, aday romanlardan bir veya birden fazlasına ‘Kristal Kelepçe Teşvik Ödülü’ verme hakkını saklı tutar.

‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Romanı Ödülü’ ve ‘Kristal Kelepçe Yılın Polisiye Öykü Kitabı Ödülü’ne layık görülen eserlerin ardından en yüksek puanı alan dört (4) roman ve öykü kitabı ‘finalist yapıtlar’ olarak değerlendirilir. Bu eserler için değerlendirmeyi yapan ilgili jüri üyeleri tarafından birer tanıtım yazısı (belirli bir formatta 1/2 A4 sayfası) hazırlanır ve yazarlarıyla birer mini röportaj yapılır. Hazırlanan tanıtım ve röportaj metinleri TPYB sitesinde yayınlanır ve medyaya servis edilir.

 

EK – 2

TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ

KRİSTAL KELEPÇE YILIN POLİSİYE ROMANI VE YILIN POLİSİYE ÖYKÜ KİTABI ÖDÜLLERİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

Kristal Kelepçe jürileri, ödül için başvuran eserleri okuduktan sonra üç ana başlık altında belirlenen sekiz ayrı kategoride değerlendirerek puanlar.

Söz konusu üç ana başlık: Dil, yapısal kriterler ve öznel değerlendirmedir.

Değerlendirme kategorileri:

Roman için: Türkçenin doğru kullanımı, dil zenginliği; polisiye öğeler, kurgu tutarlılığı, metin derinliği, karakter derinliği; yazarın metindeki varlığı ve okuma zevkidir.

Öykü Kitapları için: Türkçenin doğru kullanımı, dil zenginliği; polisiye öğeler, kitaptaki öyküler arasında kurgu, metin ve karakter derinliklerinde bütünlük; yazarın metinlerdeki varlığı ve okuma zevkidir.

 

EK – 3

Polisiye Vasfı Taşıyan Roman

Metin net uzunluğu (Uluslararası Standart) asgarî 25.000 sözcük (yaklaşık 130 kitap sayfası) olan, mantıklı ve tutarlı bir suç kurgusu (olay örgüsü) içeren, içeriksel sorunları (hataları) bulunmayan ve bölümleri mantıklı, somut, anlaşılır dilde ifade edilmiş olan, anlatımı tatmin edici bir sonuca bağlanan edebiyat eseri ‘Polisiye Vasfı Olan Roman’ olarak tanımlanmıştır.

Aday eserler suç unsuru içermeli, suçla ilgili bir konuya sahip olmalı ve çözülecek bir gizem içermelidir. Suç unsuru yüzeysel olmamalı, ön plan suç üzerine olmalıdır. Kurgu dışı eserler ve yukarıda belirtilen kıstaslar uyarınca polisiye vasfı taşımayan korku/gerilim/fantazya/bilimkurgu türleri değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir.