Makaleler

ONPARALIK ÖYKÜLER —DIME NOVELS—

ONPARALIK ÖYKÜLER —DIME NOVELS— ABD’de 1941 yılında ilginç bir dergi —Ellery Queen Magazine— büyük bir polisiye okuyucu kitlesini kendine bağladı. Bu dergi haftalık olarak yayımlanıyor ve —10 sente eşdeğer bir madeni para birimi olan— bir dime karşılığında satılıyordu. Ellery Queen’i pek çok benzer yayın izledi. Bu tip dergilerde yayımlanan öykülere de ‘dime novels’ —onparalık öyküler—deniliyordu. Aslında Ellery Queen dergisinden neredeyse 80 yıl önce —1860’da— polisiye olmayan ilk örnekleri görülen ‘avantür’ onparalık dergilerin saltanatı kesintisiz yaklaşık elli yıl sürmüştür. Polisiye dergisi Ellery Queen’in benzerleri İngiltere’de de piyasaya çıkmış —Sexton Blake gibi— ama İngilizler bu tip dergilere —beheri bir peniye satıldığından— penny...

Daha Fazlasını Oku →

KARA ROMAN

KARA ROMAN Kara Roman başlangıçta 1940’ların sonu ile 1950’lerin ilk yıllarında İkinci Dünya Savaşı sonrası suç edebiyatı için kullanılmıştır. Bu türün başlangıcı olarak senarist Marcel Duhamel’in sinemaya uyarladığı cinayet romanlarından oluşan Serie Noire (Kara Dizi) gösterilmiş olsa da kara romanın kökeni 1930’lardaki Black Mask (Kara Maske) dergisinde gelişen geleneğe kadar uzanır. Türün büyük ustalarından Raymond Chandler “Cinayet: Basit Bir Sanat” adlı denemesinde “kara roman” akımını kuramlaştırmış ve başlangıç tarihini Hammett’in yapıtları olarak göstermiştir. Ancak bilen bilir ki gerçek anlamda Kara Roman akımının doğduğu yer Black Mask dergisidir. Black Mask’ta —başını Dashiell Hammett ve Raymond Chandler’in çektiği— bir grup yazar suç...

Daha Fazlasını Oku →

Kayıp MU Kıtası’nın Peşinde…

Bu makaleyi yazmak için bana ilham ve enerji veren sevgili sınıf arkadaşım Orol Ataman’a, Eleştirileriyle katkıda bulunan ve görsel malzeme sağlayan sevgili Çiğdem Gökhan ve Fahriye Sancar’a, Makalenin ilk versiyonunu okuduktan sonra değerli belgeler göndererek katkı yapan sevgili Handan San’a ve TRAKLAR seminerini düzenleyerek bombanın fitilini ateşleyen ODTÜ Arkeoloji Klübü’ne teşekkürlerimle...  Özet Son zamanlarda artan bir tempo ile yayımlanan bilimsel makaleler okuyoruz. Bu makalelerin ortak amacı, Kürtlerin, Ermenilerin, çeşitli Balkan halklarının, Vikinglerin, Kızılderililerin ve akla gelebilecek diğer unsurların TÜRK kökeninden geldiklerini kanıtlamaya çalışmaktan ibaret gibi görünüyor... Elinizde tuttuğunuz (pardon) ekranınızda gördüğünüz bu makalenin amacı, 7 milyar nüfuslu dünyamızda Araplar ve...

Daha Fazlasını Oku →

POLİSİYE EDEBİYATIN TEMEL SORUNU: SUÇ NEDİR?

Türkçeye “polisiye” olarak çevrilen “suç edebiyatı/crime fiction”, adından da anlaşılacağı üzere temelde “suç” ve “suç unsurları” üzerine inşa edilmektedir. Ağırlıklı olarak dedektif hikâyeleri ile cinayet öykülerinden oluşan polisiye edebiyat, hangi alt türe ayrılırsa ayrılsın (siyasi polisiye, şehir polisiyesi vs.) temelde suç ve suçlunun peşinde koşmaktadır. Hâl böyle olunca “suç” kavramına eğilmek ve suça bir tanım getirerek işe başlamak gerekir. “Suç” denilince akla hiç şüphe yok ki evvela hukuki tanımlar gelmektedir. Olaya hukuki boyutuyla bakınca suç kavramını; “Hukuk düzeni tarafından yapılması yasaklanmış, yapıldığında da devlet tarafından ceza veya güvenlik tedbiri şeklinde bir yaptırımla karşılaşan fiil ve/veya hareketler” olarak tanımlamak hiç de...

Daha Fazlasını Oku →

BATI EDEBİYATINDA POLİSİYE ROMANIN GELİŞİMİ SÜRECİNDE DÜŞÜNSEL VE SOSYAL ETKİLER

BATI EDEBİYATINDA POLİSİYE ROMANIN GELİŞİMİ SÜRECİNDE DÜŞÜNSEL VE SOSYAL ETKİLER Ejder ÇELİK* ÖZET Polisiye roman türünün kendine özgü nitelikleri onu ölüm karşısında duygusal tepkilerin işlenmesi yerine analitik bir bakışın sergilendiği tekniğin kullanıldığı bir tür olmasıdır. Bu yönüyle polisiyeler, düşünsel yapısındaki değişimlerin ortaya çıktığı, hukuk, devlet, ekonomi ve toplum yapılarında köklü değişimlerin yaşandığı, teknik buluşların etkili olduğu 19. yüzyılın bir ürünüdür. Bu gelişmelerin edebiyattaki güçlü etkisi sonucunda, bilim adamı gibi, gözlem, deney ve soyutlama aşamalarından geçen çalışma yöntemi takip eden bir romancı ve bunun sonucu olarak da insanın kişiliğini yaratan, yazgısını belirleyen gücün, maddesel gerçekçilik olduğunu gösteren polisiye roman ortaya çıkmıştır....

Daha Fazlasını Oku →

Polisiye Romanın Tarihsel Gelişimi

POLİSİYE ROMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ Polisiye roman, okura bir sorunu sunan ve amatör veya profesyonel bir araştırıcının tümdengelim metotlarıyla ulaştığı sonuçla sorunun çözümünü veren romandır. Joseph Wood Krutch, polisiye romanın düz yazının biçimce mükemmel olan modern türü olduğunu söyler. W.H. Auden’a göre polisiye roman bir cinayet sonrasında, gerçek katil dışındaki tüm şüphelilerin elenmesi ve katilin yakalanması öyküsüdür. Howard Haycraft polisiye romanın sonunda suçu ortaya çıkarma amaçlı yapıt olduğunu yazar. Polisiye roman genel anlamda edebiyatın ve özel anlamda gerçekçi romanın aksi olarak ortaya çıkmıştır. Polisiye roman, her eserin boyut ve kapak şeklinin kesin olarak önceden belli olduğu ve her kitabın genellikle önceden...

Daha Fazlasını Oku →

MODERN TOPLUMUN EDEBİ ÜRÜNÜ POLİSİYE ROMANLAR VE POLİSİYE ROMANLARDA CİNSİYETÇİLİK

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MODERN TOPLUMUN EDEBİ ÜRÜNÜ POLİSİYE ROMANLAR VE POLİSİYE ROMANLARDA CİNSİYETÇİLİK* DETECTIVE NOVELS AS A LITERARY PRODUCT OF THE MODERN SOCIETY AND SEXISM IN DETECTIVE NOVELS Selin ATALAY ** Özet Bu metin, edebiyat eserlerinin toplumlara ilişkin birçok göstergeyi içerdiği varsayımından hareketle, polisiye romanlar üzerine var olan araştırmaları inceleme konusu olarak almaktadır. Polisiye romanlar, özellikle popüler edebiyatın parçası olan polisiye romanlar, Batı toplumunun adalet, hukuk ve toplumsal düzen fikirleri üzerine kurulmaktadır. Polisiye romanlarda, toplumun suçlu olarak gördüğü kişilere karşı açtığı savaş,...

Daha Fazlasını Oku →