Akademik

BATI EDEBİYATINDA POLİSİYE ROMANIN GELİŞİMİ SÜRECİNDE DÜŞÜNSEL VE SOSYAL ETKİLER

BATI EDEBİYATINDA POLİSİYE ROMANIN GELİŞİMİ SÜRECİNDE DÜŞÜNSEL VE SOSYAL ETKİLER Ejder ÇELİK* ÖZET Polisiye roman türünün kendine özgü nitelikleri onu ölüm karşısında duygusal tepkilerin işlenmesi yerine analitik bir bakışın sergilendiği tekniğin kullanıldığı bir tür olmasıdır. Bu yönüyle polisiyeler, düşünsel yapısındaki değişimlerin ortaya çıktığı, hukuk, devlet, ekonomi ve toplum yapılarında köklü değişimlerin yaşandığı, teknik buluşların etkili olduğu 19. yüzyılın bir ürünüdür. Bu gelişmelerin edebiyattaki güçlü etkisi sonucunda, bilim adamı gibi, gözlem, deney ve soyutlama aşamalarından geçen çalışma yöntemi takip eden bir romancı ve bunun sonucu olarak da insanın kişiliğini yaratan, yazgısını belirleyen gücün, maddesel gerçekçilik olduğunu gösteren polisiye roman ortaya çıkmıştır....

Daha Fazlasını Oku →

Polisiye Romanın Tarihsel Gelişimi

POLİSİYE ROMANIN TARİHSEL GELİŞİMİ Polisiye roman, okura bir sorunu sunan ve amatör veya profesyonel bir araştırıcının tümdengelim metotlarıyla ulaştığı sonuçla sorunun çözümünü veren romandır. Joseph Wood Krutch, polisiye romanın düz yazının biçimce mükemmel olan modern türü olduğunu söyler. W.H. Auden’a göre polisiye roman bir cinayet sonrasında, gerçek katil dışındaki tüm şüphelilerin elenmesi ve katilin yakalanması öyküsüdür. Howard Haycraft polisiye romanın sonunda suçu ortaya çıkarma amaçlı yapıt olduğunu yazar. Polisiye roman genel anlamda edebiyatın ve özel anlamda gerçekçi romanın aksi olarak ortaya çıkmıştır. Polisiye roman, her eserin boyut ve kapak şeklinin kesin olarak önceden belli olduğu ve her kitabın genellikle önceden...

Daha Fazlasını Oku →

MODERN TOPLUMUN EDEBİ ÜRÜNÜ POLİSİYE ROMANLAR VE POLİSİYE ROMANLARDA CİNSİYETÇİLİK

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MODERN TOPLUMUN EDEBİ ÜRÜNÜ POLİSİYE ROMANLAR VE POLİSİYE ROMANLARDA CİNSİYETÇİLİK* DETECTIVE NOVELS AS A LITERARY PRODUCT OF THE MODERN SOCIETY AND SEXISM IN DETECTIVE NOVELS Selin ATALAY ** Özet Bu metin, edebiyat eserlerinin toplumlara ilişkin birçok göstergeyi içerdiği varsayımından hareketle, polisiye romanlar üzerine var olan araştırmaları inceleme konusu olarak almaktadır. Polisiye romanlar, özellikle popüler edebiyatın parçası olan polisiye romanlar, Batı toplumunun adalet, hukuk ve toplumsal düzen fikirleri üzerine kurulmaktadır. Polisiye romanlarda, toplumun suçlu olarak gördüğü kişilere karşı açtığı savaş,...

Daha Fazlasını Oku →