poyabir

POLİSİYENİN KURALLARI

Willard Huntington Eright 1. Okurla dedektif muammayı çözmek için aynı olanaklara sahip olmalıdır. Bütün belirtiler belirgin biçimde saptanmalı ve dile getirilmelidir. 2. Okur, suçlunun haklı olarak dedektife de uyguladığı hile ve aldatmacaların dışında kasıtlı hile ve aldatmacalara hedef olmamalıdır. 3. Bir aşk öyküsü içermemelidir. Görev, birbirini seven bir çifti nikâh masasına götürmek değil, bir suçluyu adaletin önüne çıkartmaktır. 4. Hiçbir zaman, dedektifin ya da soruşturma memurlarından birinin suçlu olduğu ortaya çıkmamalıdır. Bu, hileden başka bir şey olmaz, parlak bir peniyi beş dolar diye yutturmakla aynı şeydir, yanlış beklentilerin uyanmasına neden olur. 5. Suçlu, rastlantı sonucu ya da nedensiz bir itirafla...

Daha Fazlasını Oku →

ONPARALIK ÖYKÜLER —DIME NOVELS—

ONPARALIK ÖYKÜLER —DIME NOVELS— ABD’de 1941 yılında ilginç bir dergi —Ellery Queen Magazine— büyük bir polisiye okuyucu kitlesini kendine bağladı. Bu dergi haftalık olarak yayımlanıyor ve —10 sente eşdeğer bir madeni para birimi olan— bir dime karşılığında satılıyordu. Ellery Queen’i pek çok benzer yayın izledi. Bu tip dergilerde yayımlanan öykülere de ‘dime novels’ —onparalık öyküler—deniliyordu. Aslında Ellery Queen dergisinden neredeyse 80 yıl önce —1860’da— polisiye olmayan ilk örnekleri görülen ‘avantür’ onparalık dergilerin saltanatı kesintisiz yaklaşık elli yıl sürmüştür. Polisiye dergisi Ellery Queen’in benzerleri İngiltere’de de piyasaya çıkmış —Sexton Blake gibi— ama İngilizler bu tip dergilere —beheri bir peniye satıldığından— penny...

Daha Fazlasını Oku →

KARA ROMAN

KARA ROMAN Kara Roman başlangıçta 1940’ların sonu ile 1950’lerin ilk yıllarında İkinci Dünya Savaşı sonrası suç edebiyatı için kullanılmıştır. Bu türün başlangıcı olarak senarist Marcel Duhamel’in sinemaya uyarladığı cinayet romanlarından oluşan Serie Noire (Kara Dizi) gösterilmiş olsa da kara romanın kökeni 1930’lardaki Black Mask (Kara Maske) dergisinde gelişen geleneğe kadar uzanır. Türün büyük ustalarından Raymond Chandler “Cinayet: Basit Bir Sanat” adlı denemesinde “kara roman” akımını kuramlaştırmış ve başlangıç tarihini Hammett’in yapıtları olarak göstermiştir. Ancak bilen bilir ki gerçek anlamda Kara Roman akımının doğduğu yer Black Mask dergisidir. Black Mask’ta —başını Dashiell Hammett ve Raymond Chandler’in çektiği— bir grup yazar suç...

Daha Fazlasını Oku →